سایت شرکت سیتکس
 سیستم اتوماسیون تغذیه دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ا...آملی
    1397/09/01  : تاریخ
آرم
ورود به سیستم
کد کاربر:  
کلمه عبور:  

قابل توجه کلیه دانشجویان نام کاربری شماره پشت کارت دانشجویی ورمز عبورiau123 می باشد************************************************************************** قابل توجه کارمندان واساتید گرامی نام کاربری کد اعلام شده از سوی حوزه معاونت دانشجویی وفرهنگی ورمز عبور iau123 می باشد************************ ****************************** ******* حداقل مدت زمان رزرو غذا ساعت 15 روز قبل می باشد*****************قابل توجه کلیه کاربران تغذیه برای استفاده از سامانه تغذیه در تلفن همراه حتما اعداد به صورت انگلیسی باشد*******قابل توجه کلیه دانشجویان با توجه به بخشنامه سازمان مرکزی قیمت غذای دانشجویی از 1300به 1540تومان افزایش یافته است********در صورت بی نام بودن کارت لطفا رزرو غذا را انجام داده وبرای فعال سازی کارت به امور دانشجویی مراجعه فرمائید